Handelsbetingelser

 

HANDELSBETINGELSER

PRODUKTER OG TJENESTER UDBYDES AF

Ann-Lisbeth Sanvigs kunstskole v./ Billedkunstner Ann-lisbeth Sanvig
Maderupvej 33
5471 Søndersø
CVR: 34839697

KONTAKT

Kontakt mig på aa******@gm***.com

BETALING

Vi modtager betaling med Dankort samt internationale kreditkort via online sikkert betalingssystem. Ved benyttelse af RABATkupon er det køvbers eget ansvar at benytte sig af tilbuddet. Der refunderes ikke helt eller delvist for ubenyttet rabat, hvis denne ikke er brugt ved købet.

LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Levering sker i løbet af få minutter, dog kan der i helt særlige tilfælde gå længere tid, dog max 2 dage.

E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt.

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Ann-Lisbeth Sanvigs Kunstskole.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af online produkter, livehold, workshop og kurser.

DISCLAIMER

Anbefalingerne på sanvigs-kunstskole.dk (og .com), i digitale produkter, og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. Ann-Lisbeth Sanvigs Kunstskole kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

WORKSHOPS, KURSER & EVENTS:

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et af vores kurser, en workshop eller et livehold, skal du give os besked på aa******@gm***.com

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Ann-Lisbeth Sanvig et administrationsgebyr på 500 kr.

Du kan ikke afmelde dig kurser, workshops eller livehold, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

BETINGELSER FOR BETALING AF MEDLEMSKAB / ABONNEMENT VEDR. ONLINE-KURSER MV.

Online medlemskab løber for en forudbestemt periode, og fornyes automatisk indtil det opsiges af kunden.

Din tilmelding til online indhold er gyldig fra det øjeblik du har betalt for varen, som er tilgængelig straks efter betaling. Dette køb kan ikke fortrydes når det er betalt, men du kan til enhver tid stoppe dit abonnement eller medlemskab, som løber indtil den købte periode udløber.

Online respons og rådgivning kan ikke fortrydes, da arbejdet er sat i gang i det øjeblik, der betales.

Ved udmeldelse – husk at

  • at du selv aktivt skal logge ind på din konto, og derefter vælge at opsige dit abonnement (subscription – cancel).

Hvorfor kan jeg ikke bare sende en mail eller besked og bede om at blive meldt  ud?

  • Vores system håndterer alting, og det sikrer dig at du faktisk bliver meldt både ind og ud når du ønsker det.
  • Vi er ikke nødvendigvis ved computeren, og derfor læser vi måske din evt. udmeldelse for sent i forhold til din automatiske gentegning af dit medlemskab.
  • Vi kan ikke administrere et stort antal medlemmer manuelt, og da vi bruger et gennemprøvet pålideligt system til at håndtere dette, er det din garanti for at alt bliver behandlet korrekt.
  • Vi vil naturligvis tage hensyn til evt. tekniske nedbrud.

FORTRYDELSE FOR BETALING AF WORKSHOPS

Når du tilmelder dig kurser, workshops eller mentorforløb som afholdes fysisk (i modsætning til online materiale), tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater. Du kan dog, jævnfør købeloven fortryde dit køb og få det indbetalte beløb refunderet senest 14. dage efter din bestilling, med undtagelse af depositum eller andre betingelser skrevet direkte ved produktet.

Når den 14. dages fortrydelsesret udløber tilbagebetales det indbetalte ikke, hverken helt eller delvist, og uanset årsag. Der kan desværre heller ikke tilbydes et andet kursus.

Indbetalt depositum og/eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales kun i tilfælde af at retreatet/kurset aflyses af grunde, som ikke indbefatter force majeure, deltagernes sikkerhed eller regeringens eller sundhedsmyndighedernes restriktioner og/eller anbefalinger.

Depositum betales ikke tilbage ved fortrydelse af køb.

Ved aftenskoldehold o.lign. med workshop fordelt over flere enkeltdage, ydes der ikke erstatning for udeblivelse på hele kurset eller på enkelte dage, ligesom der ikke kan tilbydes andre varer som godtgørelse.

Det er købers ansvar at benytte sig af den købte vare, og møde op til kurser, workshops og aftenskolehold m.v.

Der tilbydes ny undervisning hvis Ann-Lisbeth Sanvigs kunstskole om nødvendigt må aflyses kurser og workshops helt eller delvist.

 

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.

Kurser og workshops afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at kurset eller workshops er nødt til at aflyses, vil du få det fulde indbetalte beløb retur, eller tilbudt et andet og tilsvarende kursus hvis du ønsker dette.

 

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Ann-lisbeth Sanvigs Kunstskole, skal du kontakte via mail aa******@gm***.com

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som Ann-lisbeth Sanvis Kunstskole måtte pådrage sig i relation til kurser eller workshops er begrænset til direkte skade og tab.

Ann-lisbeth Sanvigs kunstskole kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til aa******@gm***.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kf**@kf**.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

 

 

Kommentar